Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. august 2015

1. september 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. augustil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 264,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. august 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 132 miljonit USA dollarit 135 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,1 miljardi euro võrra 359,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,3 miljardi euro võrra 1053,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,8 miljardi euro võrra 67 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,1 miljardi euro võrra 373,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. augustil 2015 möödus 69,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 40,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 33,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 154,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 169,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,6 miljardi euro võrra 572,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 28. august 2015 Erinevus võrreldes 21. augustiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 21. augustiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 111,1 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 11,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 289,5 miljardit eurot +9,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,9 miljardi euro võrra 438,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 289 517 −2 748
  2.1 Nõuded RVFle 79 206 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 210 311 −2 747
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 977 4 070
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 334 −102
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 334 −102
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 528 468 −4 722
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 080 516
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 227 −7 298
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 161 2 060
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 131 821 1 863
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 931 683 12 667
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 572 456 11 607
  7.2 Muud väärtpaberid 359 227 1 061
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 227 346 −1 501
Varad kokku 2 558 780 9 527
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 053 233 −1 293
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 593 023 −4 857
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 438 505 9 913
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 154 386 −14 752
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 132 −17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 774 −415
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 132 228 15 286
  5.1 Valitsussektor 66 977 16 831
  5.2 Muud kohustused 65 250 −1 545
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 33 933 −1 028
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 357 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 550 3
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 550 3
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 210 604 3 021
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 97 200 −1 193
Kohustused kokku 2 558 780 9 527

Kontaktandmed