Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. augusztus 28.

2015. szeptember 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. augusztus 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,3 milliárd euróval 264,1 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. augusztus 27.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 132 millió USD 135 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval, 359,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 1053,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,8 milliárd euróval, 67 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,1 milliárd euróval, 373,9 milliárd euróra emelkedett. 2015. augusztus 26-án, szerdán lejárt egy 69,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 70,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 40,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 33,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 2,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 154,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 169,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,6 milliárd euróval 572,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. augusztus 28-án Változás 2015. augusztus 21-éhez képest – vétel Változás 2015. augusztus 21-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 111,1 milliárd EUR + 1,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 11,1 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 289,5 milliárd EUR + 9,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,9 milliárd euróval, 438,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 289 517 −2 748
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 206 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 210 311 −2 747
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 977 4 070
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 334 −102
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 334 −102
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 528 468 −4 722
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 080 516
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 227 −7 298
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 161 2 060
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 131 821 1 863
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 931 683 12 667
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 572 456 11 607
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 227 1 061
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 227 346 −1 501
Eszközök összesen 2 558 780 9 527
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 053 233 −1 293
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 593 023 −4 857
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 438 505 9 913
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 154 386 −14 752
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 132 −17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 774 −415
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 132 228 15 286
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 977 16 831
  5.2 Egyéb kötelezettségek 65 250 −1 545
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 33 933 −1 028
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 357 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 550 3
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 550 3
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 604 3 021
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 97 200 −1 193
Források összesen 2 558 780 9 527

Médiakapcsolatok