Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.8.2015

1.9.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.8.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 264,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.8.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 132 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 135 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 359,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 1 053,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,8 miljardilla eurolla 67 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,1 miljardilla eurolla 373,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.8.2015 erääntyi 69,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 70,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 40,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 33,1 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 154,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 169,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,6 miljardilla eurolla 572,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 28.8.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 111,1 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 11,1 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 289,5 miljardia euroa +9,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9,9 miljardilla eurolla 438,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 289 517 −2 748
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 206 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 210 311 −2 747
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 977 4 070
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 334 −102
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 334 −102
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 528 468 −4 722
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 080 516
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 227 −7 298
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 161 2 060
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 131 821 1 863
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 931 683 12 667
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 572 456 11 607
  7.2 Muut arvopaperit 359 227 1 061
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 227 346 −1 501
Vastaavaa yhteensä 2 558 780 9 527
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 053 233 −1 293
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 593 023 −4 857
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 438 505 9 913
  2.2 Talletusmahdollisuus 154 386 −14 752
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 132 −17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 774 −415
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 132 228 15 286
  5.1 Julkisyhteisöt 66 977 16 831
  5.2 Muut 65 250 −1 545
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 33 933 −1 028
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 357 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 550 3
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 550 3
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 210 604 3 021
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 97 200 −1 193
Vastattavaa yhteensä 2 558 780 9 527

Yhteyshenkilöt