Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 iunie 2015

9 iunie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 iunie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 271,7 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 373,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3 miliarde EUR, până la 1 035 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 82,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 10,7 miliarde EUR, până la 385,9 miliarde EUR. Miercuri, 3 iunie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 100,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 92,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 102,1 miliarde EUR (față de 98,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15,4 miliarde EUR, până la 428,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 5 iunie 2015 Modificări față de 29 mai 2015 – achiziții Modificări față de 29 mai 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 87,3 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 7,5 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 159,6 miliarde EUR +12,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 6,6 miliarde EUR, până la 322,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 302 526 −169
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 291 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 235 −168
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 572 −10
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 523 −134
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 523 −134
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 487 989 −7 559
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 92 519 −7 585
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 367 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 103 26
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 135 060 3 477
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 802 812 15 859
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 428 880 15 372
  7.2 Alte titluri 373 931 487
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 742 0
9 Alte active 229 136 195
Total active 2 428 326 11 660
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 035 043 3 026
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 424 845 9 722
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 322 775 6 559
  2.2 Facilitatea de depozit 102 065 3 164
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 322 83
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 146 127 −1 261
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 82 851 99
  5.2 Alte angajamente 63 277 −1 360
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 30 647 1 994
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 142 −185
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 584 −251
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 584 −251
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 215 889 −2 218
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 773 751
Total pasive 2 428 326 11 660

Contacte media