Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. június 5.

2015. június 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. június 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 271,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 373,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval 1035 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,1 milliárd euróval 82,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,7 milliárd euróval csökkent, 385,9 milliárd euróra. 2015. június 3-án, szerdán lejárt egy 100,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 92,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 102,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 98,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,4 milliárd euróval 428,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. június 5-én Különbség 2015. május 29-éhez képest – vétel Különbség 2015. május 29-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 25,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 87,3 milliárd EUR + 2,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 7,5 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 159,6 milliárd EUR + 12,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,6 milliárd euróval, 322,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 302 526 −169
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 291 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 235 −168
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 572 −10
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 523 −134
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 523 −134
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 487 989 −7 559
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 92 519 −7 585
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 367 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 103 26
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 135 060 3 477
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 802 812 15 859
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 428 880 15 372
  7.2 Egyéb értékpapírok 373 931 487
8 Euróban denominált államadósság 25 742 0
9 Egyéb eszközök 229 136 195
Eszközök összesen 2 428 326 11 660
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 035 043 3 026
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 424 845 9 722
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 322 775 6 559
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 102 065 3 164
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 322 83
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 146 127 −1 261
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 82 851 99
  5.2 Egyéb kötelezettségek 63 277 −1 360
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 30 647 1 994
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 142 −185
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 584 −251
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 584 −251
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 889 −2 218
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 773 751
Források összesen 2 428 326 11 660

Médiakapcsolatok