Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. juuni 2015

9. juuni 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. juunil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 271,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 373,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3 miljardi euro võrra 1035 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,1 miljardi euro võrra 82,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,7 miljardi euro võrra 385,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. juunil 2015 möödus 100,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 92,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 102,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 98,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,4 miljardi euro võrra 428,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 5. juuni 2015 Erinevus võrreldes 29. maiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 29. maiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 87,3 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 7,5 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 159,6 miljardit eurot +12,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,6 miljardi euro võrra 322,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 526 −169
  2.1 Nõuded RVFle 82 291 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 235 −168
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 572 −10
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 523 −134
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 523 −134
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 487 989 −7 559
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 92 519 −7 585
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 367 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 103 26
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 135 060 3 477
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 802 812 15 859
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 428 880 15 372
  7.2 Muud väärtpaberid 373 931 487
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 742 0
9 Muud varad 229 136 195
Varad kokku 2 428 326 11 660
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 035 043 3 026
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 424 845 9 722
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 322 775 6 559
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 102 065 3 164
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 322 83
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 146 127 −1 261
  5.1 Valitsussektor 82 851 99
  5.2 Muud kohustused 63 277 −1 360
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 30 647 1 994
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 142 −185
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 584 −251
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 584 −251
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 215 889 −2 218
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 773 751
Kohustused kokku 2 428 326 11 660

Kontaktandmed