Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 august 2014

2 septembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 august 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 213,3 miliarde EUR pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
28 august 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 2,1 miliarde EUR, până la 364,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1 miliard EUR, până la 971,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au micșorat cu 2,6 miliarde EUR, până la 63,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 14,7 miliarde EUR, până la 486,7 miliarde EUR. Miercuri, 27 august 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 107,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 131,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 10,9 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune în valoare de 7,2 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 1,4 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 30,9 miliarde EUR (față de 25,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 195,4 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 august 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,5 miliarde EUR, până la 222,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 433 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 547 264
2.1 Creanţe asupra FMI 80 873 40
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 675 224
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 229 −79
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 881 977
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 881 977
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 517 578 19 942
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 762 24 150
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 384 899 −5 064
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 917 913
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −57
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 62 628 687
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 559 853 2 138
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 195 445 0
7.2 Alte titluri 364 409 2 138
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 242 857 1 768
Total active 2 038 716 25 697
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 971 290 1 016
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 253 654 22 779
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 757 17 541
2.2 Facilitatea de depozit 30 864 5 238
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 854 53
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 069 −2 000
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 63 774 −2 596
5.2 Alte angajamente 29 295 595
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 585 −413
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 050 −32
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 052 203
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 052 203
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 217 064 4 091
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 038 716 25 697

Contacte media