Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.8.2014

2.9.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.8.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi ennallaan 213,3 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.8.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 364,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 971,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,6 miljardilla eurolla 63,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,7 miljardilla eurolla 486,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.8.2014 erääntyi 107,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 131,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 10,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 7,2 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 1,4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 30,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 25,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 195,4 miljardia euroa. Perjantaina 29.8.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 148,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,5 miljardilla eurolla 222,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 433 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 547 264
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 873 40
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 675 224
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 229 −79
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 881 977
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 881 977
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 517 578 19 942
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 762 24 150
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 384 899 −5 064
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 917 913
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −57
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 628 687
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 559 853 2 138
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 195 445 0
7.2 Muut arvopaperit 364 409 2 138
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 242 857 1 768
Vastaavaa yhteensä 2 038 716 25 697
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 971 290 1 016
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 253 654 22 779
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 757 17 541
2.2 Talletusmahdollisuus 30 864 5 238
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 854 53
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 069 −2 000
5.1 Julkisyhteisöt 63 774 −2 596
5.2 Muut 29 295 595
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 585 −413
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 050 −32
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 052 203
8.1 Talletukset ja muut velat 6 052 203
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 217 064 4 091
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 038 716 25 697
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle