Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugpjūčio 29 d.

2014 m. rugsėjo 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugpjūčio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nepasikeitė ir buvo 213,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugpjūčio 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 364,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 971,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 63,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,7 mlrd. eurų – iki 486,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugpjūčio 27 d., baigėsi 107,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 131,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę baigėsi 10,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,2 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 1,4 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 30,9 mlrd. eurų (palyginti su 25,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 195,4 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. rugpjūčio 29 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 222,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 433 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 547 264
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 873 40
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 675 224
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 229 −79
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 881 977
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 881 977
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 517 578 19 942
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 762 24 150
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 384 899 −5 064
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 917 913
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −57
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 628 687
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 559 853 2 138
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 195 445 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 409 2 138
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 242 857 1 768
Visas turtas 2 038 716 25 697
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 971 290 1 016
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 253 654 22 779
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 757 17 541
2.2 Indėlių galimybė 30 864 5 238
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 854 53
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 069 −2 000
5.1 Valdžiai 63 774 −2 596
5.2 Kiti įsipareigojimai 29 295 595
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 585 −413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 050 −32
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 052 203
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 052 203
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 064 4 091
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 038 716 25 697

Kontaktai žiniasklaidai