Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. augusztus 29.

2014. szeptember 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 213,3 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. augusztus 28. 7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügyletek 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 364,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval, 971,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval csökkent, 63,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,7 milliárd euróval 486,7 milliárd euróra emelkedett. 2014. augusztus 27-én, szerdán lejárt egy 107,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 131,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 10,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 7,2 milliárd euro értékben, míg 1,4 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 30,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 25,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 195,4 milliárd euro maradt. Így a 2014. augusztus 29-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,5 milliárd euróval, 222,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 433 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 547 264
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 873 40
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 675 224
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 229 −79
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 881 977
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 881 977
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 517 578 19 942
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 762 24 150
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 384 899 −5 064
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 917 913
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −57
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 62 628 687
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 559 853 2 138
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 195 445 0
7.2 Egyéb értékpapírok 364 409 2 138
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 242 857 1 768
Eszközök összesen 2 038 716 25 697
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 971 290 1 016
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 253 654 22 779
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 757 17 541
2.2 Betéti rendelkezésre állás 30 864 5 238
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 854 53
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 069 −2 000
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 63 774 −2 596
5.2 Egyéb kötelezettségek 29 295 595
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 585 −413
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 050 −32
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 052 203
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 052 203
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 064 4 091
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 038 716 25 697

Médiakapcsolatok