Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 martie 2014

25 martie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 21 martie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 208 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,8 miliarde EUR, până la 359,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 936,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 21,3 miliarde EUR, până la 77,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 15,8 miliarde EUR, până la 434 de miliarde EUR. Miercuri, 19 martie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 92,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 96,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 10,1 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 34,5 miliarde EUR (comparativ cu 23,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 228,6 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 martie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 38,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 31,6 miliarde EUR, până la 195,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 134 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 650 190
2.1 Creanţe asupra FMI 80 689 −94
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 961 285
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 893 103
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 200 879
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 200 879
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 644 074 −4 818
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 96 906 4 341
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 546 249 −10 075
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 917 915
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 77 848 1 810
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 465 587
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 228 585 −250
7.2 Alte titluri 359 880 838
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 236 578 −443
Total active 2 166 080 −1 691
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 936 939 −1 187
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 405 240 −20 555
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 201 −31 554
2.2 Facilitatea de depozit 34 536 11 041
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 −42
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 095 81
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 103 443 20 011
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 77 692 21 325
5.2 Alte angajamente 25 751 −1 314
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 88 241 109
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 977 −232
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 892 405
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 892 405
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 211 206 −321
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 454 0
Total pasive 2 166 080 −1 691