Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. märts 2014

25. märts 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. märtsil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 208 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 359,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,2 miljardi euro võrra 936,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,3 miljardi euro võrra 77,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,8 miljardi euro võrra 434 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. märtsil 2014 möödus 92,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 96,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti nädala jooksul enne tähtaja möödumist tagasi 10,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 34,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 23,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 228,6 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 21. märtsil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 38,1 miljardi ja 14,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,6 miljardi euro võrra 195,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 134 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 650 190
2.1 Nõuded RVFle 80 689 −94
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 961 285
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 893 103
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 200 879
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 200 879
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 644 074 −4 818
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 96 906 4 341
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 546 249 −10 075
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 917 915
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 77 848 1 810
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 465 587
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 228 585 −250
7.2 Muud väärtpaberid 359 880 838
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 236 578 −443
Varad kokku 2 166 080 −1 691
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 936 939 −1 187
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 405 240 −20 555
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 201 −31 554
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 34 536 11 041
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 −42
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 095 81
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 103 443 20 011
5.1 Valitsussektor 77 692 21 325
5.2 Muud kohustused 25 751 −1 314
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 88 241 109
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 977 −232
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 892 405
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 892 405
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 211 206 −321
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 454 0
Kohustused kokku 2 166 080 −1 691