Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. ožujka 2014.

25. ožujka 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. ožujka 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 208 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 0,8 milijarda EUR na 359,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 1,2 milijarde EUR na 936,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 21,3 milijarde EUR na 77,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 10,1 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,9 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 34,5 milijarda EUR (u odnosu na 23,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,3 milijarde EUR na 228,6 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 21. ožujka 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 38,1 milijardu EUR odnosno 14,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 31,6 milijarda EUR na 195,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 134 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 650 190
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 689 −94
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 961 285
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 893 103
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 200 879
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 200 879
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 644 074 −4 818
5.1 Glavne operacije refinanciranja 96 906 4 341
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 546 249 −10 075
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 917 915
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 77 848 1 810
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 465 587
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 228 585 −250
7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 880 838
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 236 578 −443
Ukupno imovina 2 166 080 −1 691
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 936 939 −1 187
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 405 240 −20 555
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 195 201 −31 554
2.2 Novčani depoziti 34 536 11 041
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 4 −42
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 095 81
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 103 443 20 011
5.1 Opća država 77 692 21 325
5.2 Ostale obveze 25 751 −1 314
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 88 241 109
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 977 −232
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 892 405
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 892 405
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 211 206 −321
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 454 0
Ukupno obveze 2 166 080 −1 691