Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. kovo 21 d.

2014 m. kovo 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. kovo 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 208 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 359,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 936,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,3 mlrd. eurų – iki 77,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 434 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. kovo 19 d., baigėsi 92,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 96,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 10,1 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 34,5 mlrd. eurų (palyginti su 23,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 228,6 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. kovo 21 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 38,1 mlrd. eurų ir 14,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,6 mlrd. eurų – iki 195,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 134 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 650 190
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 689 −94
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 961 285
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 893 103
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 200 879
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 200 879
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 644 074 −4 818
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 96 906 4 341
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 546 249 −10 075
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 917 915
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 77 848 1 810
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 465 587
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 228 585 −250
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 880 838
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 236 578 −443
Visas turtas 2 166 080 −1 691
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 936 939 −1 187
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 405 240 −20 555
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 201 −31 554
2.2 Indėlių galimybė 34 536 11 041
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −42
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 095 81
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 103 443 20 011
5.1 Valdžiai 77 692 21 325
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 751 −1 314
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 88 241 109
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 977 −232
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 892 405
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 892 405
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 206 −321
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 454 0
Visi įsipareigojimai 2 166 080 −1 691