Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.3.2014

25.3.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.3.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 208 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 359,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 936,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,3 miljardilla eurolla 77,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,8 miljardilla eurolla 434 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.3.2014 erääntyi 92,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 96,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 10,1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 34,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 23,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 228,6 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 21.3.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 38,1 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 31,6 miljardilla eurolla 195,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 134 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 650 190
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 689 −94
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 961 285
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 893 103
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 200 879
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 200 879
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 644 074 −4 818
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 96 906 4 341
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 546 249 −10 075
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 917 915
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 77 848 1 810
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 465 587
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 228 585 −250
7.2 Muut arvopaperit 359 880 838
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 236 578 −443
Vastaavaa yhteensä 2 166 080 −1 691
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 936 939 −1 187
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 405 240 −20 555
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 201 −31 554
2.2 Talletusmahdollisuus 34 536 11 041
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 −42
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 095 81
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 103 443 20 011
5.1 Julkisyhteisöt 77 692 21 325
5.2 Muut 25 751 −1 314
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 88 241 109
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 977 −232
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 892 405
8.1 Talletukset ja muut velat 6 892 405
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 211 206 −321
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 454 0
Vastattavaa yhteensä 2 166 080 −1 691