Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. március 21.

2014. március 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. március 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 208 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) között állandóan rendelkezésre álló cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 359,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval, 936,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,3 milliárd euróval 77,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,8 milliárd euróval 434 milliárd euróra csökkent. 2014. március 19-én, szerdán lejárt egy 92,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 96,9 milliárd euro értékben, egyhetes futamidővel. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét folyamán 10,1 milliárd értékű hosszabb lejáratú refinanszírozás került a futamidő vége előtt visszafizetésre.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 34,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 23,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 228,6 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. március 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 38,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,6 milliárd euróval 195,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 134 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 650 190
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 689 −94
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 961 285
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 893 103
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 200 879
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 200 879
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 644 074 −4 818
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 96 906 4 341
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 546 249 −10 075
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 917 915
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 77 848 1 810
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 465 587
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 228 585 −250
7.2 Egyéb értékpapírok 359 880 838
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 236 578 −443
Eszközök összesen 2 166 080 −1 691
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 936 939 −1 187
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 405 240 −20 555
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 201 −31 554
2.2 Betéti rendelkezésre állás 34 536 11 041
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 −42
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 095 81
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 103 443 20 011
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 692 21 325
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 751 −1 314
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 88 241 109
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 977 −232
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 892 405
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 892 405
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 206 −321
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 454 0
Források összesen 2 166 080 −1 691