European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 decembrie 2011

13 decembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 decembrie 2011, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 40,3 miliarde EUR, până la 236,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
8 decembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,4 miliarde USD 1,6 miliarde USD
8 decembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 zile - 50,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 338 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 5,6 miliarde EUR, până la 879,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 8 miliarde EUR, până la 61,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 28,4 miliarde EUR, până la 100,4 miliarde EUR. Miercuri, 7 decembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 265,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 252,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 194,2 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 207 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 7,4 miliarde EUR (faţă de 7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 334,9 miliarde EUR (faţă de 332,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 1,1 miliarde EUR, până la 268,7 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor în valoare de 0,6 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi celor în valoare de 0,4 miliarde EUR decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 9 decembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 207,6 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,1 miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 2,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 41,5 miliarde EUR, până la 139,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 822 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 234 044 2 136
2.1 Creanţe asupra FMI 81 308 928
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 152 736 1 208
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 70 105 37 855
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 28 285 −56
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 28 285 −56
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 642 616 −13 410
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 252 100 −13 356
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 383 005 −48
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 407 405
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 104 −412
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 89 977 −2 470
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 606 693 962
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 268 703 1 082
7.2 Alte titluri 337 990 −121
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 932 0
9 Alte active 335 339 109
Total active 2 460 813 25 125
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 879 616 5 635
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 681 483 −26 473
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 139 246 −41 457
2.2 Facilitatea de depozit 334 905 2 199
2.3 Depozite pe termen fix 207 000 12 801
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 333 −16
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 677 1 077
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 70 477 7 378
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 61 505 7 950
5.2 Alte angajamente 8 972 −572
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 88 939 37 739
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 971 −420
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 987 116
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 987 116
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 205 419 73
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 460 813 25 125
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media