European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. detsember 2011

13. detsember 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. detsembril 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 40,3 miljardi euro võrra 236,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,4 miljardit USA dollarit 1,6 miljardit USA dollarit
8. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 50,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 338 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,6 miljardi euro võrra 879,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8 miljardi euro võrra 61,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 28,4 miljardi euro võrra 100,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. detsembril 2011 möödus 265,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 252,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 194,2 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 207 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 7,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 334,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 332,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 268,7 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames 0,6 miljardi euro ulatuses ning tagatud võlakirjade teise ostukava raames 0,4 miljardi euro ulatuses. Selle tulemusel ulatus 9. detsembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 207,6 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 59,1 miljardi ja 2,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,5 miljardi euro võrra 139,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 822 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 234 044 2 136
2.1 Nõuded RVFle 81 308 928
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 152 736 1 208
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 70 105 37 855
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 28 285 −56
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 28 285 −56
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 642 616 −13 410
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 252 100 −13 356
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 383 005 −48
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 407 405
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 104 −412
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 89 977 −2 470
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 606 693 962
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 268 703 1 082
7.2 Muud väärtpaberid 337 990 −121
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 932 0
9 Muud varad 335 339 109
Varad kokku 2 460 813 25 125
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 879 616 5 635
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 681 483 −26 473
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 139 246 −41 457
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 334 905 2 199
2.3 Tähtajalised hoiused 207 000 12 801
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 333 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 677 1 077
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 70 477 7 378
5.1 Valitsussektor 61 505 7 950
5.2 Muud kohustused 8 972 −572
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 88 939 37 739
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 971 −420
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 987 116
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 987 116
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 205 419 73
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 460 813 25 125
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid