European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. december 9.

2011. december 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. december 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 40,3 milliárd euróval 236,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. december 8. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,4 milliárd USD 1,6 milliárd USD
2011. december 8. 84 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 50,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak (EKB) a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 338 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,6 milliárd euróval, 879,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 8 milliárd euróval nőtt, 61,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 28,4 milliárd euróval csökkent, 100,4 milliárd euróra. 2011. december 7-én, szerdán lejárt egy 265,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 252,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 194,2 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 207 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 7,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 334,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 332,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,1 milliárd euróval 268,7 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program keretében elszámolt 0,6 milliárd euro értékű vásárlás, valamint a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,4 milliárd euro értékű vásárlás állt. Így a 2011. december 9-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 207,6 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 59,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig 2,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,5 milliárd euróval 139,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 822 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 044 2 136
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 308 928
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 152 736 1 208
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 70 105 37 855
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 28 285 −56
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 28 285 −56
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 642 616 −13 410
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 252 100 −13 356
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 383 005 −48
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 407 405
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 104 −412
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 89 977 −2 470
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 606 693 962
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 268 703 1 082
7.2 Egyéb értékpapírok 337 990 −121
8 Euróban denominált államadósság 33 932 0
9 Egyéb eszközök 335 339 109
Eszközök összesen 2 460 813 25 125
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 879 616 5 635
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 681 483 −26 473
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 139 246 −41 457
2.2 Betéti rendelkezésre állás 334 905 2 199
2.3 Lekötött betétek 207 000 12 801
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 333 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 677 1 077
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 70 477 7 378
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 61 505 7 950
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 972 −572
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 88 939 37 739
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 971 −420
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 987 116
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 987 116
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 419 73
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 460 813 25 125
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok