European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gruodžio 9 d.

2011 m. gruodžio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gruodžio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,3 mlrd. eurų – iki 236,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. gruodžio 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,4 mlrd. JAV dolerių 1,6 mlrd. JAV dolerių
2011 m. gruodžio 8 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 50,7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 338 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 879,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8 mlrd. eurų – iki 61,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,4 mlrd. eurų – iki 100,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gruodžio 7 d., baigėsi 265,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 252,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 194,2 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 207 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 7,4 mlrd. eurų (palyginti su 7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 334,9 mlrd. eurų (palyginti su 332,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 268,7 mlrd. eurų. Šie vertybiniai popieriai padidėjo įvykdžius 0,6 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,4 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2011 m. gruodžio 9 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 207,6 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 59,1 mlrd. eurų ir 2,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,5 mlrd. eurų – iki 139,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 822 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 044 2 136
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 308 928
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 152 736 1 208
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 70 105 37 855
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 28 285 −56
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 28 285 −56
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 642 616 −13 410
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 252 100 −13 356
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 383 005 −48
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 407 405
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 104 −412
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 89 977 −2 470
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 606 693 962
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 268 703 1 082
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 990 −121
8 Valdžios skola eurais 33 932 0
9 Kitas turtas 335 339 109
Visas turtas 2 460 813 25 125
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 879 616 5 635
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 681 483 −26 473
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 139 246 −41 457
2.2 Indėlių galimybė 334 905 2 199
2.3 Terminuotieji indėliai 207 000 12 801
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 333 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 677 1 077
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 70 477 7 378
5.1 Valdžiai 61 505 7 950
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 972 −572
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 88 939 37 739
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 971 −420
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 987 116
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 987 116
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 419 73
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 460 813 25 125
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai