European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.12.2011

13.12.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.12.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 40,3 miljardilla eurolla 236,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
8.12.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) - 50,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 338 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,6 miljardilla eurolla 879,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8 miljardilla eurolla 61,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 28,4 miljardilla eurolla 100,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.12.2011 erääntyi 265,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 252,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 194,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 207 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 7,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 334,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 332,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 268,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen 0,6 miljardin euron ostojen ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 0,4 miljardin euron ostojen vuoksi. Perjantaina 9.12.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 207,6 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59,1 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 2,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 41,5 miljardilla eurolla 139,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 822 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 234 044 2 136
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 308 928
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 152 736 1 208
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 70 105 37 855
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 28 285 −56
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 28 285 −56
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 642 616 −13 410
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 252 100 −13 356
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 383 005 −48
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 407 405
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 104 −412
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 89 977 −2 470
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 606 693 962
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 268 703 1 082
7.2 Muut arvopaperit 337 990 −121
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 932 0
9 Muut saamiset 335 339 109
Vastaavaa yhteensä 2 460 813 25 125
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 879 616 5 635
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 681 483 −26 473
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 139 246 −41 457
2.2 Talletusmahdollisuus 334 905 2 199
2.3 Määräaikaistalletukset 207 000 12 801
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 333 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 677 1 077
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 70 477 7 378
5.1 Julkisyhteisöt 61 505 7 950
5.2 Muut 8 972 −572
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 88 939 37 739
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 971 −420
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 987 116
8.1 Talletukset ja muut velat 8 987 116
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 205 419 73
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 460 813 25 125
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle