European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 martie 2011

8 martie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 4 martie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 3 miliarde EUR, până la 184,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 1,5 miliarde EUR, până la 333,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au crescut cu 5,3 miliarde EUR, până la 824,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,3 miliarde EUR, până la 91,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 30,6 miliarde EUR, până la 326 de miliarde EUR. Miercuri, 2 martie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 119,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 124,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 77,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 17,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 43,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 24,7 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 138,2 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 martie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 29,6 miliarde EUR, până la 182,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 230 703 4 189
2.1 Creanţe asupra FMI 75 436 2 864
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 155 267 1 324
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 350 −131
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 030 177
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 030 177
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 447 045 −11 370
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 124 442 4 987
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 321 835 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 758 −16 357
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 10 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 47 838 −661
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 262 1 505
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 138 191 0
7.2 Alte titluri 333 070 1 505
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 291 655 −6 768
Total active 1 939 219 −13 059
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 824 925 5 276
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 303 748 −10 374
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 182 672 −29 596
2.2 Facilitatea de depozit 43 179 18 461
2.3 Depozite pe termen fix 77 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 397 261
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 569 731
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 99 316 −6 433
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 91 620 −6 317
5.2 Alte angajamente 7 696 −116
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 361 −945
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 916 613
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 906 465
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 906 465
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 180 564 −2 804
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 831 412
Total pasive 1 939 219 −13 059
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media