European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. märts 2011

8. märts 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. märtsil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 3 miljardi euro võrra 184,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 333,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,3 miljardi euro võrra 824,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,3 miljardi euro võrra 91,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 30,6 miljardi euro võrra 326 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. märtsil 2011 möödus 119,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 124,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 77 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 17,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 43,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 138,2 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 4. märtsil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29,6 miljardi euro võrra 182,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 230 703 4 189
2.1 Nõuded RVFle 75 436 2 864
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 155 267 1 324
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 350 −131
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 22 030 177
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 030 177
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 447 045 −11 370
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 124 442 4 987
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 321 835 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 758 −16 357
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 47 838 −661
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 262 1 505
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 138 191 0
7.2 Muud väärtpaberid 333 070 1 505
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 291 655 −6 768
Varad kokku 1 939 219 −13 059
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 824 925 5 276
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 303 748 −10 374
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 182 672 −29 596
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 43 179 18 461
2.3 Tähtajalised hoiused 77 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 397 261
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 569 731
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 99 316 −6 433
5.1 Valitsussektor 91 620 −6 317
5.2 Muud kohustused 7 696 −116
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 361 −945
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 916 613
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 906 465
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 906 465
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 180 564 −2 804
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 831 412
Kohustused kokku 1 939 219 −13 059
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid