European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.3.2011

8.3.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.3.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 3 miljardilla eurolla 184,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 333,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,3 miljardilla eurolla 824,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,3 miljardilla eurolla 91,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 30,6 miljardilla eurolla 326 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.3.2011 erääntyi 119,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 124,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 77 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 17,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 43,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 138,2 miljardia euroa. Perjantaina 4.3.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 29,6 miljardilla eurolla 182,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 230 703 4 189
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 436 2 864
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 155 267 1 324
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 350 −131
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 030 177
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 030 177
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 447 045 −11 370
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 124 442 4 987
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 321 835 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 758 −16 357
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 47 838 −661
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 262 1 505
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 138 191 0
7.2 Muut arvopaperit 333 070 1 505
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 291 655 −6 768
Vastaavaa yhteensä 1 939 219 −13 059
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 824 925 5 276
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 303 748 −10 374
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 182 672 −29 596
2.2 Talletusmahdollisuus 43 179 18 461
2.3 Määräaikaistalletukset 77 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 397 261
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 569 731
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 99 316 −6 433
5.1 Julkisyhteisöt 91 620 −6 317
5.2 Muut 7 696 −116
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 361 −945
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 916 613
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 906 465
8.1 Talletukset ja muut velat 14 906 465
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 180 564 −2 804
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 831 412
Vastattavaa yhteensä 1 939 219 −13 059
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle