European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. március 4.

2011. március 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. március 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 3 milliárd euróval nőtt, 184,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 333,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,3 milliárd euróval nőtt, 824,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,3 milliárd euróval csökkent, 91,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 30,6 milliárd euróval csökkent, 326 milliárd euróra. 2011. március 2-án, szerdán lejárt egy 119,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 124,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 77 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 17,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 43,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 24,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 138,2 milliárd euro maradt. Ezért a 2011. március 4-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29,6 milliárd euróval 182,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 230 703 4 189
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 436 2 864
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 155 267 1 324
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 350 −131
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 030 177
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 030 177
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 447 045 −11 370
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 124 442 4 987
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 321 835 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 758 −16 357
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 47 838 −661
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 262 1 505
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 138 191 0
7.2 Egyéb értékpapírok 333 070 1 505
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 291 655 −6 768
Eszközök összesen 1 939 219 −13 059
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 824 925 5 276
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 303 748 −10 374
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 182 672 −29 596
2.2 Betéti rendelkezésre állás 43 179 18 461
2.3 Lekötött betétek 77 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 397 261
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 569 731
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 99 316 −6 433
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 91 620 −6 317
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 696 −116
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 361 −945
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 916 613
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 906 465
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 906 465
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 180 564 −2 804
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 831 412
Források összesen 1 939 219 −13 059
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok