European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. kovo 4 d.

2011 m. kovo 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. kovo 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 184,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 333,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 824,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,3 mlrd. eurų – iki 91,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,6 mlrd. eurų – iki 326 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. kovo 2 d., baigėsi 119,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 124,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 77 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 17,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 43,2 mlrd. eurų (palyginti su 24,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 138,2 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. kovo 4 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77,5 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29,6 mlrd. eurų – iki 182,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 230 703 4 189
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 436 2 864
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 155 267 1 324
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 350 −131
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 030 177
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 030 177
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 447 045 −11 370
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 124 442 4 987
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 321 835 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 758 −16 357
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 47 838 −661
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 262 1 505
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 138 191 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 333 070 1 505
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 291 655 −6 768
Visas turtas 1 939 219 −13 059
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 824 925 5 276
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 303 748 −10 374
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 182 672 −29 596
2.2 Indėlių galimybė 43 179 18 461
2.3 Terminuotieji indėliai 77 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 397 261
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 569 731
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 99 316 −6 433
5.1 Valdžiai 91 620 −6 317
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 696 −116
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 361 −945
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 916 613
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 906 465
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 906 465
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 180 564 −2 804
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 831 412
Visi įsipareigojimai 1 939 219 −13 059
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai