Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 decembrie 2010

28 decembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 decembrie 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 176,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 decembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 14 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 2,1 miliarde EUR, până la 325,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 8,5 miliarde EUR, până la 842,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 9,3 miliarde EUR, până la 79,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 41,8 miliarde EUR, până la 384,6 miliarde EUR. Miercuri, 22 decembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 187,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 193,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 72 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 72,5 miliarde EUR. Joi, 23 decembrie 2010, au ajuns la scadenţă operaţiuni de refinanţare pe termen lung în valoare de 200,9 miliarde EUR, cu scadenţa la trei şi douăsprezece luni, iar o nouă operaţiune în valoare de 149,5 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 20,6 miliarde EUR, cu scadenţa la 13 zile, a fost decontată.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 134,5 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 decembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 73,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 1,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 55,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 40,3 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 60,6 miliarde EUR, până la 206,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 384 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 176 573
2.1 Creanţe asupra FMI 70 236 887
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 940 −314
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 955 660
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 084 −546
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 084 −546
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 513 127 −25 703
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 193 470 5 656
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 298 217 −51 457
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 20 623 20 623
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 804 −536
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 14 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 42 049 4 595
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 459 550 3 199
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 484 1 128
7.2 Alte titluri 325 065 2 071
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 969 0
9 Alte active 276 859 −1 857
Total active 1 926 154 −19 078
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 842 295 8 466
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 334 700 −44 517
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 123 −60 581
2.2 Facilitatea de depozit 55 371 15 050
2.3 Depozite pe termen fix 72 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 706 514
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 528 415
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 87 656 9 409
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 79 747 9 344
5.2 Alte angajamente 7 909 65
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 692 1 471
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 651 322
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 381 394
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 381 394
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 169 657 4 961
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 188 0
Total pasive 1 926 154 −19 078