Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. detsember 2010

28. detsember 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. detsembril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 176,4 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. detsember 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 14 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,1 miljardi euro võrra 325,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 8,5 miljardi euro võrra 842,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,3 miljardi euro võrra 79,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 41,8 miljardi euro võrra 384,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. detsembril 2010 möödus 187,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 193,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 72 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 72,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 23. detsembril 2010 möödus 200,9 miljardi euro suuruste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide 3- ja 12-kuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 149,5 miljardit eurot ja tähtajaga kolm kuud. Samal päeval teostati 20,6 miljardi euro suurune likviidsust lisav peenhäälestusoperatsioon tähtajaga 13 päeva.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 134,5 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 24. detsembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 73,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 55,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 40,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 60,6 miljardi euro võrra 206,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 384 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 176 573
2.1 Nõuded RVFle 70 236 887
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 940 −314
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 955 660
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 084 −546
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 084 −546
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 513 127 −25 703
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 193 470 5 656
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 298 217 −51 457
5.3 Tasanduspöördtehingud 20 623 20 623
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 804 −536
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 14 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 049 4 595
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 459 550 3 199
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 484 1 128
7.2 Muud väärtpaberid 325 065 2 071
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 969 0
9 Muud varad 276 859 −1 857
Varad kokku 1 926 154 −19 078
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 842 295 8 466
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 334 700 −44 517
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 123 −60 581
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 55 371 15 050
2.3 Tähtajalised hoiused 72 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 706 514
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 528 415
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 87 656 9 409
5.1 Valitsussektor 79 747 9 344
5.2 Muud kohustused 7 909 65
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 692 1 471
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 651 322
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 381 394
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 381 394
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 169 657 4 961
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 188 0
Kohustused kokku 1 926 154 −19 078