Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.12.2010

28.12.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.12.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 176,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.12.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (14 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 325,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 842,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,3 miljardilla eurolla 79,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 41,8 miljardilla eurolla 384,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.12.2010 erääntyi 187,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 193,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 72 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 72,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 23.12.2010 erääntyi 200,9 miljardin euron arvosta ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita (maturiteetteina kolme ja kaksitoista kuukautta), ja samalla suoritettiin uusi, 149,5 miljardin euron operaatio. Uuden operaation maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä suoritettiin myös 20,6 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti on 13 päivää.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 134,5 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 24.12.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 73,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 55,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 40,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 60,6 miljardilla eurolla 206,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 384 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 176 573
2.1 Saamiset IMF:ltä 70 236 887
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 940 −314
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 955 660
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 084 −546
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 084 −546
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 513 127 −25 703
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 193 470 5 656
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 298 217 −51 457
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 20 623 20 623
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 804 −536
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 14 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 049 4 595
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 459 550 3 199
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 484 1 128
7.2 Muut arvopaperit 325 065 2 071
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 969 0
9 Muut saamiset 276 859 −1 857
Vastaavaa yhteensä 1 926 154 −19 078
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 842 295 8 466
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 334 700 −44 517
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 123 −60 581
2.2 Talletusmahdollisuus 55 371 15 050
2.3 Määräaikaistalletukset 72 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 706 514
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 528 415
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 87 656 9 409
5.1 Julkisyhteisöt 79 747 9 344
5.2 Muut 7 909 65
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 692 1 471
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 651 322
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 381 394
8.1 Talletukset ja muut velat 14 381 394
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 169 657 4 961
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 188 0
Vastattavaa yhteensä 1 926 154 −19 078