Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gruodžio 24 d.

2010 m. gruodžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gruodžio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 176,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gruodžio 23 d. 14 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 325,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 842,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,3 mlrd. eurų – iki 79,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,8 mlrd. eurų – iki 384,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gruodžio 22 d., baigėsi 187,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 193,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 72 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 72,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. gruodžio 23 d., baigėsi 200,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn. ir 12 mėn.) refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 149,5 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta likvidumo didinimo 20,6 mlrd. eurų vertės 13 dienų trukmės koreguojamoji operacija.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 134,5 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. gruodžio 24 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 73,5 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 55,4 mlrd. eurų (palyginti su 40,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 60,6 mlrd. eurų – iki 206,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 384 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 176 573
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 236 887
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 940 −314
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 955 660
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 084 −546
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 084 −546
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 513 127 −25 703
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 193 470 5 656
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 298 217 −51 457
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 20 623 20 623
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 804 −536
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 049 4 595
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 459 550 3 199
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 484 1 128
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 325 065 2 071
8 Valdžios skola eurais 34 969 0
9 Kitas turtas 276 859 −1 857
Visas turtas 1 926 154 −19 078
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 842 295 8 466
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 334 700 −44 517
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 123 −60 581
2.2 Indėlių galimybė 55 371 15 050
2.3 Terminuotieji indėliai 72 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 706 514
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 528 415
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 87 656 9 409
5.1 Valdžiai 79 747 9 344
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 909 65
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 692 1 471
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 651 322
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 381 394
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 381 394
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 169 657 4 961
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 188 0
Visi įsipareigojimai 1 926 154 −19 078