Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. december 24.

2010. december 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. december 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának nettó aranyérme-vásárlását tükrözi.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,5 milliárd euróval 176,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. december 23. 14 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 325,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,5 milliárd euróval nőtt, 842,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,3 milliárd euróval 79,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 41,8 milliárd euróval csökkent, 384,6 milliárd euróra. 2010. december 22-én, szerdán lejárt egy 187,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 193,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 72 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 72,5 milliárd euro értékben. 2010. december 23-án, csütörtökön 200,9 milliárd euro összegű, három, hat és tizenkét hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek jártak le, és újabb, három hónapos lejáratú műveletet számoltak el 149,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy likviditásbővítő finomhangoló művelet keretében 20,6 milliárd eurót számoltak el 13 napos lejárattal.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,1 milliárd euróval 134,5 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás miatt. Ezért a 2010. december 24-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 73,5 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében felhalmozódott portfólió értéke pedig 60,9 milliárd eurót tesz ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 1,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 55,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 40,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 60,6 milliárd euróval 206,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 384 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 176 573
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 70 236 887
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 940 −314
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 955 660
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 084 −546
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 084 −546
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 513 127 −25 703
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 193 470 5 656
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 298 217 −51 457
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 20 623 20 623
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 804 −536
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 14 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 42 049 4 595
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 459 550 3 199
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 484 1 128
7.2 Egyéb értékpapírok 325 065 2 071
8 Euróban denominált államadósság 34 969 0
9 Egyéb eszközök 276 859 −1 857
Eszközök összesen 1 926 154 −19 078
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 842 295 8 466
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 334 700 −44 517
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 123 −60 581
2.2 Betéti rendelkezésre állás 55 371 15 050
2.3 Lekötött betétek 72 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 706 514
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 528 415
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 87 656 9 409
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 79 747 9 344
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 909 65
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 692 1 471
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 651 322
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 381 394
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 381 394
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 169 657 4 961
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 188 0
Források összesen 1 926 154 −19 078