Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 decembrie 2010

21 decembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 17 decembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 176 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 decembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 75 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1,6 miliarde EUR, până la 323 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 5,4 miliarde EUR, până la 833,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 26,2 miliarde EUR, până la 70,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 27,9 miliarde EUR, până la 426,3 miliarde EUR. Miercuri, 15 decembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 197,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 187,8 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 15 decembrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 69 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 72 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,6 miliarde EUR, până la 133,4 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 decembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 72,4 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,3 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 40,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 24,1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 266,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 382 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 603 −489
2.1 Creanţe asupra FMI 69 349 −206
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 254 −283
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 295 492
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 631 −629
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 631 −629
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 538 830 −8 730
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 187 814 −9 469
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 349 674 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 340 743
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 454 3 514
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 456 351 2 171
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 133 356 603
7.2 Alte titluri 322 995 1 568
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 969 −8
9 Alte active 278 716 −2 750
Total active 1 945 232 −6 429
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 833 830 5 357
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 379 217 17 779
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 266 704 −1 392
2.2 Facilitatea de depozit 40 321 16 221
2.3 Depozite pe termen fix 72 000 3 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 192 −50
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 113 −1 560
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 78 247 −26 235
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 403 −26 199
5.2 Alte angajamente 7 844 −36
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 222 −379
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 328 225
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 987 271
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 987 271
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 164 696 −1 886
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 187 −2
Total pasive 1 945 232 −6 429
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media