European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gruodžio 17 d.

2010 m. gruodžio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gruodžio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 176 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gruodžio 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 323 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 833,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,2 mlrd. eurų – iki 70,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,9 mlrd. eurų – iki 426,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gruodžio 15 d., baigėsi 197,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 187,8 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. gruodžio 15 d., baigėsi 69 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 72 mlrd. eurų.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 133,4 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. gruodžio 17 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 72,4 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 40,3 mlrd. eurų (palyginti su 24,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 266,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 382 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 603 −489
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 349 −206
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 254 −283
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 295 492
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 631 −629
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 631 −629
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 538 830 −8 730
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 187 814 −9 469
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 349 674 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 340 743
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 454 3 514
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 456 351 2 171
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 133 356 603
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 322 995 1 568
8 Valdžios skola eurais 34 969 −8
9 Kitas turtas 278 716 −2 750
Visas turtas 1 945 232 −6 429
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 833 830 5 357
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 379 217 17 779
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 266 704 −1 392
2.2 Indėlių galimybė 40 321 16 221
2.3 Terminuotieji indėliai 72 000 3 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 192 −50
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 113 −1 560
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 78 247 −26 235
5.1 Valdžiai 70 403 −26 199
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 844 −36
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 222 −379
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 328 225
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 987 271
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 987 271
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 164 696 −1 886
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 187 −2
Visi įsipareigojimai 1 945 232 −6 429
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai