Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. detsember 2010

21. detsember 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. detsembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 176 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. detsember 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,6 miljardi euro võrra 323 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,4 miljardi euro võrra 833,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 26,2 miljardi euro võrra 70,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 27,9 miljardi euro võrra 426,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. detsembril 2010 möödus 197,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 187,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 69 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 72 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 133,4 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 17. detsembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 72,4 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 40,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,4 miljardi euro võrra 266,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 382 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 603 −489
2.1 Nõuded RVFle 69 349 −206
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 254 −283
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 295 492
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 631 −629
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 631 −629
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 538 830 −8 730
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 187 814 −9 469
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 349 674 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 340 743
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 454 3 514
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 456 351 2 171
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 133 356 603
7.2 Muud väärtpaberid 322 995 1 568
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 969 −8
9 Muud varad 278 716 −2 750
Varad kokku 1 945 232 −6 429
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 833 830 5 357
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 379 217 17 779
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 266 704 −1 392
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 40 321 16 221
2.3 Tähtajalised hoiused 72 000 3 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 192 −50
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 113 −1 560
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 78 247 −26 235
5.1 Valitsussektor 70 403 −26 199
5.2 Muud kohustused 7 844 −36
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 222 −379
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 328 225
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 987 271
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 987 271
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 164 696 −1 886
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 187 −2
Kohustused kokku 1 945 232 −6 429
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid