European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. december 17.

2010. december 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. december 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,5 milliárd euróval csökkent, 176 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. december 16. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 323 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,4 milliárd euróval nőtt, 833,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,2 milliárd euróval csökkent, 70,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 27,9 milliárd euróval csökkent, 426,3 milliárd euróra. 2010. december 15-én, szerdán lejárt egy 197,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 187,8 milliárd euro értékben. Szintén 2010. december 15-én 69 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és egyhetes lejárattal újabb betétgyűjtésre került sor 72 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 133,4 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás miatt. Ezért a 2010. december 17-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke összesen 72,4 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program portfóliójának értéke pedig 60,9 milliárd eurót tesz ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 40,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 24,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,4 milliárd euróval 266,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 382 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 603 −489
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 349 −206
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 254 −283
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 295 492
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 631 −629
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 631 −629
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 538 830 −8 730
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 187 814 −9 469
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 349 674 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 340 743
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 454 3 514
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 456 351 2 171
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 133 356 603
7.2 Egyéb értékpapírok 322 995 1 568
8 Euróban denominált államadósság 34 969 −8
9 Egyéb eszközök 278 716 −2 750
Eszközök összesen 1 945 232 −6 429
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 833 830 5 357
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 379 217 17 779
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 266 704 −1 392
2.2 Betéti rendelkezésre állás 40 321 16 221
2.3 Lekötött betétek 72 000 3 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 192 −50
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 113 −1 560
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 78 247 −26 235
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 403 −26 199
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 844 −36
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 222 −379
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 328 225
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 987 271
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 987 271
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 164 696 −1 886
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 187 −2
Források összesen 1 945 232 −6 429
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok