European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.12.2010

21.12.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.12.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 176 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.12.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 323 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,4 miljardilla eurolla 833,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 26,2 miljardilla eurolla 70,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 27,9 miljardilla eurolla 426,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.12.2010 erääntyi 197,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 187,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 15.12.2010 erääntyi myös 69 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 72 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 133,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 17.12.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 72,4 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 40,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1,4 miljardilla eurolla 266,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 382 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 603 −489
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 349 −206
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 254 −283
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 295 492
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 631 −629
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 631 −629
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 538 830 −8 730
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 187 814 −9 469
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 349 674 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 340 743
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 454 3 514
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 456 351 2 171
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 133 356 603
7.2 Muut arvopaperit 322 995 1 568
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 969 −8
9 Muut saamiset 278 716 −2 750
Vastaavaa yhteensä 1 945 232 −6 429
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 833 830 5 357
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 379 217 17 779
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 266 704 −1 392
2.2 Talletusmahdollisuus 40 321 16 221
2.3 Määräaikaistalletukset 72 000 3 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 192 −50
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 113 −1 560
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 78 247 −26 235
5.1 Julkisyhteisöt 70 403 −26 199
5.2 Muut 7 844 −36
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 222 −379
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 328 225
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 987 271
8.1 Talletukset ja muut velat 13 987 271
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 164 696 −1 886
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 187 −2
Vastattavaa yhteensä 1 945 232 −6 429
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle