Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 noiembrie 2010

23 noiembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 noiembrie 2010, creşterea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat rezultatului net al operaţiunilor cu monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 177 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare:
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
18 noiembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 8 zile 65 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 2,7 miliarde EUR, până la 317,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,7 miliarde EUR, până la 812,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 23,5 miliarde EUR, până la 101,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 9,9 miliarde EUR, până la 421,6 miliarde EUR. Miercuri, 17 noiembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 175 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 186 de miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 17 noiembrie 2010, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate cu scadenţa la 6 zile, în valoare de 12,6 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 64 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 65 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 672,1 milioane EUR, până la 126,8 miliarde EUR, datorită decontării unor cumpărări în valoare de 713,3 milioane EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi scadenţei unor operaţiuni în valoare de 41,2 milioane EUR în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 19 noiembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 65,8 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 3,4 miliarde EUR (faţă de 2,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 28,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 20,2 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 22,8 miliarde EUR, până la 222,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 412 2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 299 696
2.1 Creanţe asupra FMI 69 704 −30
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 595 726
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 418 −407
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 708 357
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 708 357
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 515 548 −251
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 186 033 10 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 326 098 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −12 552
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 415 1 303
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 28 794 529
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 444 025 3 334
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 126 773 672
7.2 Alte titluri 317 252 2 662
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 267 207 5 148
Total active 1 888 388 9 409
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 812 762 −1 737
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 316 159 −13 162
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 228 −22 833
2.2 Facilitatea de depozit 28 900 8 691
2.3 Depozite pe termen fix 65 000 1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 −20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 023 112
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 107 963 23 431
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 101 649 23 476
5.2 Alte angajamente 6 315 −44
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 992 217
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 859 39
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 242 189
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 242 189
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 164 794 321
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 189 −2
Total pasive 1 888 388 9 409

Contacte media