Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.11.2010


23.11.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.11.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 177 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.11.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 65 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 317,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 812,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,5 miljardilla eurolla 101,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,9 miljardilla eurolla 421,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.11.2010 erääntyi 175 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 186 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 17.11.2010 myös erääntyi 12,6 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi päivää. Samana päivänä erääntyi 64 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 65 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 672,1 miljoonalla eurolla 126,8 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 713,3 miljoonan euron edestä ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa erääntyi transaktioita 41,2 miljoonan euron edestä. Perjantaina 19.11.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 65,8 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 3,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 28,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 20,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 22,8 miljardilla eurolla 222,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 412 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 299 696
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 704 −30
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 595 726
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 418 −407
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 708 357
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 708 357
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 515 548 −251
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 186 033 10 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 326 098 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −12 552
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 415 1 303
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 794 529
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 444 025 3 334
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 126 773 672
7.2 Muut arvopaperit 317 252 2 662
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 267 207 5 148
Vastaavaa yhteensä 1 888 388 9 409
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 812 762 −1 737
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 316 159 −13 162
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 228 −22 833
2.2 Talletusmahdollisuus 28 900 8 691
2.3 Määräaikaistalletukset 65 000 1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 023 112
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 107 963 23 431
5.1 Julkisyhteisöt 101 649 23 476
5.2 Muut 6 315 −44
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 992 217
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 859 39
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 242 189
8.1 Talletukset ja muut velat 12 242 189
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 164 794 321
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 189 −2
Vastattavaa yhteensä 1 888 388 9 409

Yhteyshenkilöt