Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. november 19.


2010. november 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. november 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós növekedése elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-kereskedés nettó eredményét tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollár-alapú likviditásbővítő műveletek (lásd alább) következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 177 milliárd euróra.

Rendkívüli műveletek:
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. november 18. 8 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 65 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,7 milliárd euróval 317,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 812,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 23,5 milliárd euróval 101,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,9 milliárd euróval csökkent, 421,6 milliárd euróra. 2010. november 17-én, szerdán lejárt egy 175 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 186 milliárd euro értékben. Szintén 2010. november 17-én, szerdán lejárt egy hatnapos lejáratú 12,6 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet. Ugyanezen a napon 64 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 65 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 672,1 millió euróval 126,8 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 713,3 millió eurós vétel, valamint a fedezettkötvény-vásárlási program keretében 41,2 millió euro értékben lejárt műveletek állnak. Ezért a 2010. november 19-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 65,8 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 3,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 28,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 20,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 22,8 milliárd euróval 222,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 412 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 299 696
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 704 −30
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 595 726
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 418 −407
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 708 357
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 708 357
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 515 548 −251
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 186 033 10 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 326 098 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −12 552
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 415 1 303
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 794 529
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 444 025 3 334
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 126 773 672
7.2 Egyéb értékpapírok 317 252 2 662
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 267 207 5 148
Eszközök összesen 1 888 388 9 409
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 812 762 −1 737
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 316 159 −13 162
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 228 −22 833
2.2 Betéti rendelkezésre állás 28 900 8 691
2.3 Lekötött betétek 65 000 1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 023 112
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 107 963 23 431
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 101 649 23 476
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 315 −44
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 992 217
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 859 39
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 242 189
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 242 189
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 164 794 321
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 189 −2
Források összesen 1 888 388 9 409

Médiakapcsolatok