European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 noiembrie 2010

16 noiembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 noiembrie 2010, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 176,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare:
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
12 noiembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile 60 de milioane USD 65 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1 miliard EUR, până la 314,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,8 miliarde EUR, până la 814,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,8 miliarde EUR, până la 78,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 47,9 miliarde EUR, până la 431,5 miliarde EUR. Miercuri, 10 noiembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 178,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 175 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 52,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 63,6 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 noiembrie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 35,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă. Miercuri, 10 noiembrie 2010, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 12,6 miliarde EUR, cu scadenţa la 6 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 63,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 64 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 126,1 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 12 noiembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 65,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,1 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 20,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 81,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 55,1 miliarde EUR, până la 245,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 409 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 603 −649
2.1 Creanţe asupra FMI 69 734 −87
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 869 −563
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 825 116
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 351 311
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 351 311
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 515 799 −13 072
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 175 035 −3 316
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 326 098 −24 287
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 12 552 12 552
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 112 1 981
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 28 265 −88
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 440 691 2 025
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 126 101 1 073
7.2 Alte titluri 314 590 953
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 262 059 3 986
Total active 1 878 979 −7 374
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 814 499 −1 810
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 329 321 −5 941
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 245 061 55 053
2.2 Facilitatea de depozit 20 209 −61 523
2.3 Depozite pe termen fix 64 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 50 29
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 911 910
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 84 532 −2 553
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 78 173 −2 761
5.2 Alte angajamente 6 359 207
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 775 −1 108
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 820 −533
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 052 334
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 052 334
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 164 473 3 328
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 878 979 −7 374
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media