European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.11.2010

16.11.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.11.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,3 miljardilla eurolla 176,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot:
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.11.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 65 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 314,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 814,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,8 miljardilla eurolla 78,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 47,9 miljardilla eurolla 431,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.11.2010 erääntyi 178,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 175 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 52,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden 63,6 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Torstaina 11.11.2010 erääntyi 35,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 10.11.2010 suoritettiin 12,6 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi päivää. Samana päivänä erääntyi 63,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 64 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 126,1 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 12.11.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 65,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 20,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 81,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 55,1 miljardilla eurolla 245,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 409 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 603 −649
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 734 −87
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 869 −563
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 825 116
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 351 311
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 351 311
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 515 799 −13 072
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 175 035 −3 316
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 326 098 −24 287
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 12 552 12 552
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 112 1 981
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 265 −88
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 440 691 2 025
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 126 101 1 073
7.2 Muut arvopaperit 314 590 953
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 262 059 3 986
Vastaavaa yhteensä 1 878 979 −7 374
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 814 499 −1 810
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 329 321 −5 941
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 245 061 55 053
2.2 Talletusmahdollisuus 20 209 −61 523
2.3 Määräaikaistalletukset 64 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 50 29
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 911 910
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 84 532 −2 553
5.1 Julkisyhteisöt 78 173 −2 761
5.2 Muut 6 359 207
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 775 −1 108
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 820 −533
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 052 334
8.1 Talletukset ja muut velat 12 052 334
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 164 473 3 328
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 878 979 −7 374
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle