European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. november 12.

2010. november 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. november 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,3 milliárd euróval csökkent, 176,9 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek:
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. november 12. 6 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 65 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 314,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval 814,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,8 milliárd euróval csökkent, 78,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 47,9 milliárd euróval 431,5 milliárd euróra emelkedett. 2010. november 10-én, szerdán lejárt egy 178,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 175 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 52,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 63,6 milliárd euro értékben. 2010. november 11-én, csütörtökön lejárt egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet 35,7 milliárd euro értékben. 2010. november 10-én, csütörtökön 12,6 milliárd euro értékben likviditásbővítő finomhangoló műveletre került sor 6 napos lejárattal. Ugyanezen a napon 63,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 64 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,1 milliárd euróval 126,1 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. november 12-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 65,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,1 milliárd euro összeget tett ki (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 20,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 81,7 milliárd euróval).

Euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 55,1 milliárd euróval 245,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 409 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 603 −649
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 734 −87
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 869 −563
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 825 116
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 351 311
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 351 311
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 515 799 −13 072
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 175 035 −3 316
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 326 098 −24 287
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 12 552 12 552
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 112 1 981
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 265 −88
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 440 691 2 025
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 126 101 1 073
7.2 Egyéb értékpapírok 314 590 953
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 262 059 3 986
Eszközök összesen 1 878 979 −7 374
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 814 499 −1 810
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 329 321 −5 941
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 245 061 55 053
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 209 −61 523
2.3 Lekötött betétek 64 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 50 29
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 911 910
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 84 532 −2 553
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 78 173 −2 761
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 359 207
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 775 −1 108
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 820 −533
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 052 334
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 052 334
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 164 473 3 328
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 878 979 −7 374
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok