European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. november 2010

16. november 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. novembril 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 176,9 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. november 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 60 miljonit USA dollarit 65 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 314,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,8 miljardi euro võrra 814,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 78,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 47,9 miljardi euro võrra 431,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. novembril 2010 möödus 178,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 175 miljardit eurot. Samal päeval möödus 52,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 63,6 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. novembril 2010 möödus 35,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg. Kolmapäeval, 10. novembril 2010 teostati 12,6 miljardi euro suurune likviidsust lisav peenhäälestusoperatsioon tähtajaga 6 päeva. Samal kuupäeval möödus ka 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 64 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 126,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 12. novembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 65,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 20,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 81,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 55,1 miljardi euro võrra 245,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 409 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 603 −649
2.1 Nõuded RVFle 69 734 −87
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 869 −563
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 825 116
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 351 311
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 351 311
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 515 799 −13 072
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 175 035 −3 316
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 326 098 −24 287
5.3 Tasanduspöördtehingud 12 552 12 552
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 112 1 981
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 265 −88
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 440 691 2 025
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 126 101 1 073
7.2 Muud väärtpaberid 314 590 953
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 262 059 3 986
Varad kokku 1 878 979 −7 374
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 814 499 −1 810
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 329 321 −5 941
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 245 061 55 053
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 209 −61 523
2.3 Tähtajalised hoiused 64 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 50 29
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 911 910
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 84 532 −2 553
5.1 Valitsussektor 78 173 −2 761
5.2 Muud kohustused 6 359 207
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 775 −1 108
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 820 −533
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 052 334
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 052 334
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 164 473 3 328
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 878 979 −7 374
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid