Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. lapkričio 12 d.

2010 m. lapkričio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. lapkričio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 176,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. lapkričio 12 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 65 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 314,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 814,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 78,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 47,9 mlrd. eurų – iki 431,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 10 d., baigėsi 178,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 175 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 52,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 63,6 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. lapkričio 11 d., baigėsi 35,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 10 d., buvo atlikta 12,6 mlrd. eurų vertės 6 dienų trukmės likvidumo didinimo koreguojamoji operacija. Tą pačią dieną baigėsi 63,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 64 mlrd. eurų.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų iki 126,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. lapkričio 12 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 65,1 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 20,2 mlrd. eurų (palyginti su 81,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 55,1 mlrd. eurų – iki 245,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 409 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 603 −649
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 734 −87
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 869 −563
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 825 116
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 351 311
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 351 311
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 515 799 −13 072
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 175 035 −3 316
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 326 098 −24 287
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 12 552 12 552
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 112 1 981
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 265 −88
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 440 691 2 025
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 126 101 1 073
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 314 590 953
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 262 059 3 986
Visas turtas 1 878 979 −7 374
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 814 499 −1 810
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 329 321 −5 941
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 245 061 55 053
2.2 Indėlių galimybė 20 209 −61 523
2.3 Terminuotieji indėliai 64 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 29
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 911 910
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 84 532 −2 553
5.1 Valdžiai 78 173 −2 761
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 359 207
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 775 −1 108
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 820 −533
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 052 334
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 052 334
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 164 473 3 328
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 878 979 −7 374
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai