Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 septembrie 2010

28 septembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 septembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 191,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 septembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la 306,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,2 miliarde EUR, până la 812 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 15,2 miliarde EUR, până la 104,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 19,6 miliarde EUR, până la 446,8 miliarde EUR. Miercuri, 22 septembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 151,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 153,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 61 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 61,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 84,1 miliarde EUR (faţă de 61,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 97 de milioane EUR, până la 122,8 miliarde EUR. Această creştere se datorează cumpărărilor de 134 de milioane EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, care au compensat pe deplin obligaţiunile scadente în valoare de 37 de milioane EUR achiziţionate în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 septembrie 2010, valoarea portofoliului aferent programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 61,7 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 31,3 miliarde EUR, până la 221 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 948 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 236 264 −187
2.1 Creanţe asupra FMI 73 860 −127
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 404 −60
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 698 −536
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 321 −168
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 321 −168
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 592 503 3 411
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 153 771 2 197
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 437 465 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 200 1 200
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 67 15
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 580 −2 436
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 429 284 943
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 122 773 97
7.2 Alte titluri 306 511 846
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 042 0
9 Alte active 253 715 −153
Total active 1 971 356 874
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 812 017 −2 194
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 366 699 −8 265
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 221 025 −31 270
2.2 Facilitatea de depozit 84 118 22 525
2.3 Depozite pe termen fix 61 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 55 −20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 462 −182
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 111 463 14 969
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 104 595 15 241
5.2 Alte angajamente 6 869 −271
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 404 302
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 140 1 140
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 833 −1 553
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 833 −1 553
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 618 −3 343
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 971 356 874

Contacte media