Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.9.2010

28.9.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.9.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,3 miljardilla eurolla 191,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.9.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 306,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 812 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,2 miljardilla eurolla 104,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 19,6 miljardilla eurolla 446,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.9.2010 erääntyi 151,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 61 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 61,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 84,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 61,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 97 miljoonalla eurolla 122,8 miljardiin euroon. Velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 134 miljoonan euron edestä, kun taas euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittuja joukkovelkakirjoja erääntyi 37 miljoonan euron edestä. Perjantaina 24.9.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 61,7 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61,1 miljardin euron arvosta.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 31,3 miljardilla eurolla 221 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 948 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 264 −187
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 860 −127
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 404 −60
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 698 −536
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 321 −168
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 321 −168
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 592 503 3 411
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 771 2 197
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 437 465 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 200 1 200
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 67 15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 580 −2 436
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 429 284 943
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 122 773 97
7.2 Muut arvopaperit 306 511 846
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 042 0
9 Muut saamiset 253 715 −153
Vastaavaa yhteensä 1 971 356 874
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 812 017 −2 194
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 366 699 −8 265
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 221 025 −31 270
2.2 Talletusmahdollisuus 84 118 22 525
2.3 Määräaikaistalletukset 61 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 55 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 462 −182
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 111 463 14 969
5.1 Julkisyhteisöt 104 595 15 241
5.2 Muut 6 869 −271
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 404 302
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 140 1 140
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 833 −1 553
8.1 Talletukset ja muut velat 13 833 −1 553
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 618 −3 343
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 971 356 874

Yhteyshenkilöt