Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2010. szeptember 24.

2010. szeptember 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. szeptember 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,3 milliárd euróval csökkent, 191,3 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. szeptember 23. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 306,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 812 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,2 milliárd euróval 104,6  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 19,6 milliárd euróval csökkent, 446,8 milliárd euróra. 2010. szeptember 22-én, szerdán lejárt egy 151,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 61 milliárd euro értékű lekötött betét járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 61,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 84,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 61,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 97 millió euróval 122,8 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 134 millió euro értékpapír-vásárlás áll, amely bőven ellensúlyozta az euróban denominált fedezettkötvény-vásárlási program lejáró kötvényeinek 37 millió eurós értékét. Ennek következtében a 2010. szeptember 24-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program portfólió értéke 61,7 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program portfólió értéke pedig 61,1 milliárd eurót tett ki.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,3 milliárd euróval 221 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 948 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 264 −187
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 860 −127
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 404 −60
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 698 −536
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 321 −168
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 321 −168
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 592 503 3 411
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 771 2 197
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 437 465 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 200 1 200
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 67 15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 580 −2 436
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 429 284 943
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 122 773 97
7.2 Egyéb értékpapírok 306 511 846
8 Euróban denominált államadósság 35 042 0
9 Egyéb eszközök 253 715 −153
Eszközök összesen 1 971 356 874
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 812 017 −2 194
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 366 699 −8 265
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 221 025 −31 270
2.2 Betéti rendelkezésre állás 84 118 22 525
2.3 Lekötött betétek 61 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 55 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 462 −182
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 111 463 14 969
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 104 595 15 241
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 869 −271
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 404 302
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 140 1 140
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 833 −1 553
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 833 −1 553
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 618 −3 343
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 971 356 874

Médiakapcsolatok