Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 septembrie 2010

21 septembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 septembrie 2010, scăderea de 22 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale) în vederea emiterii de monede de aur comemorative.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 191,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 septembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1,7 miliarde EUR, până la 305,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,7 miliarde EUR, până la 814,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3,6 miliarde EUR, până la 89,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 15,6 miliarde EUR, până la 466,4 miliarde EUR. Miercuri, 15 septembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 151,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 61 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 61 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 61,6 miliarde EUR (faţă de 49,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 323 de milioane EUR, până la 122,7 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 septembrie 2010, valoarea portofoliului aferent programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 61,6 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a redus cu 9,1 miliarde EUR, până la 252,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 948 −22
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 236 452 −273
2.1 Creanţe asupra FMI 73 987 516
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 465 −790
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 234 74
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 489 −321
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 489 −321
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 589 092 −3 107
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 574 −2 080
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 437 465 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1 024
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 52 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 016 −697
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 428 341 2 045
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 122 676 323
7.2 Alte titluri 305 665 1 722
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 253 868 −471
Total active 1 970 482 −2 773
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 814 211 −1 740
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 374 964 3 428
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 252 295 −9 108
2.2 Facilitatea de depozit 61 594 12 523
2.3 Depozite pe termen fix 61 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 75 13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 644 −76
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 96 494 −3 267
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 89 354 −3 572
5.2 Alte angajamente 7 140 305
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 102 378
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 000 29
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 386 −733
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 386 −733
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 162 961 −792
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 970 482 −2 773

Contacte media