Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2010. szeptember. 17.

2010. szeptember 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. szeptember 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó központi bankok közötti megállapodás alapján) aranyemlékérme-kibocsátás céljából végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,5 milliárd euróval növekedett, 191,6 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. szeptember. 16. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval 305,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 814,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,6 milliárd euróval 89,4 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,6 milliárd euróval csökkent, 466,4 milliárd euróra. 2010. szeptember 15-én, szerdán lejárt egy 153,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 151,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 61 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 61 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 61,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti 49,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 323 millió euróval 122,7 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. szeptember 17-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Programportfólió értéke 61,6 milliárd eurót, a kötvényvásárlási programportfólió értéke pedig 61,1 milliárd eurót tett ki.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,1 milliárd euróval 252,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 948 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 452 −273
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 987 516
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 465 −790
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 234 74
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 489 −321
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 489 −321
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 589 092 −3 107
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 574 −2 080
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 437 465 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −1 024
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 52 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 016 −697
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 428 341 2 045
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 122 676 323
7.2 Egyéb értékpapírok 305 665 1 722
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 253 868 −471
Eszközök összesen 1 970 482 −2 773
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 814 211 −1 740
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 374 964 3 428
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 252 295 −9 108
2.2 Betéti rendelkezésre állás 61 594 12 523
2.3 Lekötött betétek 61 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 75 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 644 −76
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 96 494 −3 267
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 89 354 −3 572
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 140 305
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 102 378
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 000 29
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 386 −733
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 386 −733
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 162 961 −792
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 970 482 −2 773

Médiakapcsolatok