Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.9.2010

21.9.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.9.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) kultaisten juhlarahojen liikkeeseenlaskua varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 191,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.9.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 305,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 814,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,6 miljardilla eurolla 89,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,6 miljardilla eurolla 466,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.9.2010 erääntyi 153,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 151,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 61 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 61 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 61,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 49,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 323 miljoonalla eurolla 122,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 17.9.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 61,6 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61,1 miljardin euron arvosta.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,1 miljardilla eurolla 252,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 948 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 452 −273
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 987 516
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 465 −790
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 234 74
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 489 −321
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 489 −321
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 589 092 −3 107
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 574 −2 080
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 437 465 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1 024
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 52 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 016 −697
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 428 341 2 045
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 122 676 323
7.2 Muut arvopaperit 305 665 1 722
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 253 868 −471
Vastaavaa yhteensä 1 970 482 −2 773
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 814 211 −1 740
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 374 964 3 428
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 252 295 −9 108
2.2 Talletusmahdollisuus 61 594 12 523
2.3 Määräaikaistalletukset 61 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 75 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 644 −76
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 96 494 −3 267
5.1 Julkisyhteisöt 89 354 −3 572
5.2 Muut 7 140 305
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 102 378
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 000 29
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 386 −733
8.1 Talletukset ja muut velat 15 386 −733
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 162 961 −792
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 970 482 −2 773

Yhteyshenkilöt